Cena 1.stupeň

     do 10 let:   1 900,- kč

 

     do 15 let:   2 100,- kč

 

     nad 15 let: 2 300,- kč 

 

Všechny ceny jsou schváleny radou AREIM. Část uvedené sumy je vloženo zpět do AREIM na financování aktivit Asociace.

 

Na požádání vám bude vystaven daňový doklad.