Cena 3.stupeň

 

     9 990,- kč

 

Všechny ceny jsou schváleny radou AREIM. Část uvedené sumy je vloženo zpět do AREIM na financování aktivit Asociace.

 

Na požádání vám bude vystaven daňový doklad.