Odkazy

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA: www.tcm.cz

KOMORA TČM: www.komoratcm.cz

MAPA PRAKTIKŮ TČM: www.komora-tcm.cz/mapa/index.php

PRAGON (čínské byliny): www.pragon.cz

DRAHOKAMY: www.comte.cz

NADĚJE (Mgr. Podhorná): www.nadeje-byliny.eu

ENERGIE PROSTORU: www.fengshui-interiery.cz

WELLNESS A RELAXACE V PŘÍRODĚ: www.hotelpraded.eu

LÉČIVÉ PRAMENY A WELLNESS:www.lazneslatinice.cz