Klub Reiki

Kluby REIKI jsou pořádány za účelem zvýšení informovanosti široké odborné i laické veřejnosti o energii REIKI jako takové a rozšíření našeho přehledu o možnosti dalších způsobů léčby a harmonizace bioprocesů.

Naše Asociace dělá a garantuje dobré REIKI.