Asociace Reiki Morava

je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákonač. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.