Služby Areim
  • bezplatná poradenská činnost pro členy a veřejnost,

  • pořádání seminářů, přednášek a konferencí,

  • vydávání tiskovin a publikací,

  • bezplatná spulupráce s institucemi a zařízeními ve kterých je možno využívat metody REIKI a přitom naplňovat cíle Asociace