Skupinové posílání REIKI na dálku

 

Energii REIKI lze vysílat do jakékoliv vzdálenosti, pomocí fotografie nebo podle osobních údajů člověka, kterému energii posíláme mimo čas a prostor. Asociace REIKI Morava nabízí skupinové posílání energie na dálku, které spočívá v odeslání energie všemi členy Asociace s vyšším stupněm inicializace než  prvním. /zvýšení účinku/, nebo pouze radou Asociace s vyšším stupněm inicializace než druhým /všichni členové rady jsou inicializováni na třetí mistrovský stupeň nebo mistrovský učitelský/ za 300 Kč na celkem 21 dní /lze opakovat/. Je nutno na účet Asociace zaslat výše uvedenou částku  a sdělit jméno a místo pobytu osoby obmyšlené se sdělením PEND 21.

 

č.ú.: 2633436399/0800