Stručná historie Reiki

 

/REI-univerzální, KI-životní, energie/
Historie REIKI je stará několik tisíc let a je pravděpodobné, že touto univerzální životní energií uzdravoval Buddha i Ježíš.Usui
Metoda přírodní terapie REIKI byla znovuobjevena počátkem 20. století dr. MIKAO USUIM /1865-1926/ v Japonsku, který vyučoval na univerzitě ve městě Kjótu/ostrov Honshu/. Podle tradované historky se ho jednoho dne jeho student zeptal, jestli věří uzdravování přikládáním rukou na nemocného člověka, jak je psáno v Bibli. Zeptal se také Dr. Usuiho, zda svou víru může něčím dokázat. Dr. Usui si uvědomil, že nezná na tuto otázku odpověď. Problematika jej na tolik zaujala, že ukončil své působení na univerzitě Doshisha a vydal se hledat důkazy.
Odjel do Chicaga, kde studoval staré jazyky a historické prameny, které popisovaly křesťanské příběhy o uzdravování, které prováděl Ježíš. Ale ani v Novém zákoně nenašel vysvětlení metody Ježíšova léčení nemocných. Při rozsáhlém a hlubokém studiu našel zprávy o tom, že i Buddha konal obdobné zázraky a uzdravoval přikládáním rukou. Z toho důvodu se opět vrátil do Japonska a pokračoval v hledání.
Naučil se staročínštině a staroindickému sanskrtu a po delší době našel v knihovně zenového kláštera svitky a rukopisy Buddhova žáka, který popisoval, jak Buddha uzdravoval a jak tyto metody předával druhým. Dr. Usui našel po dlouhé době metodu a postup, jak uzdravovat přikládáním rukou. Ovšem rukopisy neobjasňovaly postup, jak univerzální životní energii REIKI získat pro léčení. Proto se s prosbou, jak postupovat, obrátil na opata místního kláštera. Na jeho radu se vydal na horu Kurama v okolí Kyota, kde se podrobil půstu a meditacím. Meditace trvala 21 dní. Poslední den meditace k němu sestoupil jasný paprsek světla a naplnil ho světlem tj. energií REIKI. V rychlém sledu uviděl symboly, s nimiž se setkal při studiu a které jsou do dnes součástí USUI REIKI SHIKI RYOHO/Usuiho systému přírodního léčení/,jehož tradici udržuje i naše ASOCIACE REIKI MORAVA /AREIM/. Symboly REIKI byly obalené jemnou energií a aktivovaly v něm přístup k univerzální životní energii REIKI.
Při sestupu z posvátné hory se Dr. Usui zranil na noze o kámen a nemohl pokračovat v sestupu z hory. Použil poprvé energii REIKI a přiložil ruce na ránu. Bolest se zmírnila a krvácení pomalu ustalo. Mohl tedy dokončit sestup.
Na úpatí hory v malém hostinci pojedl. Všiml si, že dcera hostinského, která mu přinesla jídlo, pláče a má oteklou tvář a silně ji bolí zub. Po jejím svolení ji přiložil ruce na nemocné místo a energií REIKI ji ošetřil. Bolesti a otok postupně ustaly.
Po návratu do kláštera pomohl opatovi pomocí energie REIKI zmírnit bolesti způsobené artritidou. Po poradě s opatem, jak naložit s tímto darem, se Dr. Usui rozhodl, že bude pomáhat lidem, kteří nemohou kvůli svému onemocnění pracovat a proto žebrají a žijí v bídě.
Dr. Usui léčil žebráky na okraji Kyota. Mnohé z nich vyléčil a pomohl je začlenit do normálního života, pracovat a starat se o sebe a své blízké. Oni se však po čase vrátili na ulici a žebrali dál. Ptal se jich na vysvětlení. Odpovídali, že být žebrákem nezakládá žádnou odpovědnost, o nikoho se nemusí starat, nemusí pracovat a nechávají se živit od bohatších. Dr. Usui pochopil, že nestačí léčit člověka po tělesné stránce, ale že léčení je třeba provádět ve spolupráci s jeho duchem. Při léčení je třeba vycházet ze zákonů výměny energií. Léčený si musí uvědomovat hodnotu svého zdraví, souvislost mezi příčinami a následky a musí mít zodpovědnost k sobě i k ostatním. Skutečnost, že se nikdo nemůže uzdravit, aniž by pro něho nemělo zdraví hodnotu, vytváří i potřebu, že by každý měl za léčení a iniciaci /naladění/ do REIKI poskytovat protislužbu.
Později v Tokiu založil ošetřovatelskou praxi a společnost USUI REIKI SHIKI RYOHO GAKKAI, jež funguje dodnes - má asi 500 členů a není přístupná veřejnosti.
Po smrti svého zakladatele byla tato společnost vedena prezidenty - neexistoval žádný velmistr a dodnes nikdo takový neexistuje. Dr. Mikao Usui do své smrti vychoval během 4 let cca 2.000 žáků a 16 Mistrů-učitelů REIKI.
Dodnes je REIKI předáváno z učitele na žáka formou zmocnění (naladění, zasvěcení, iniciací).
Tuto metodu vyučoval po celém Japonsku asi do poloviny 20. let tohoto století. Jedním z mnoha pokračovatelů byl dr.Chujiro Hajaši, lékař, který používal REIKI s velkými úspěchy ve svých nemocnicích při léčbě onemocnění všeho druhu.

Na západ přinesla Usuiho systém koncem 30. let Hawayo Takata, Hajašiho žákyně, kterou jmenoval svou následnicí a velmistryní. Takata žila na Havaji a vyučila více než dvacet mistrů a mistryní REIKI. V r. 1980 Takata zemřela a její funkci převzala její vnučka Phyllis Lei Furumoto a dr. Barbara Webber-Rayová, žákyně a blízká přítelkyně Takaty. Od této doby se REIKI šíří neuvěřitelně rychle a má po světě miliony pokračovatelů.