II. stupeň Reiki

Inicializace do druhého stupně je provázená přibližně trojnásobným zesílením použivané reiki energie. Zde se již neotevírá kanál, tělo je již nastaveno pro práci s energií. Zvyšuje se energetický rozsah a frekfence přijímané a vysílané energie, zesiluje se tok energie.

Studentovi jsou předány symboly a mantry pro práci s REIKI na dálku, může posílat REIKI do jakéhokoliv místa. Pomocí zesilovacího symbolu je zesílen průtok REIKI a REIKI tím působí intenzivněji a doba léčení či působení se zkracuje.

Symboly působí jako ochrana pro inicializovaného, ochrana pro jídlo, pozitivní působení na různé situace apod.

Zesilovací symbol můžeme použít i k pročištění místnosti od negativních energií.

Další symbol umožňuje posílat energii jak do minulosti, tak do budoucnosti a tak napravovat karmické, psychické a mentální zátěže (deprese, výčitky, fóbie, ...).

Ve druhém stupni se naučíme posílat energii do jakékoliv vzdálenosti, pomocí fotografie nebo podle osobních údajů člověka, kterému energii posíláme.

Můžeme posílat energii i sami sobě. Posíláme energii mimo čas a prostor.

Můžeme ochránit sebe a své blízké před negativními energiemi, můžeme ovlivnit průběh jednání, zkoušek, konkurzů apod. Podmínkou je, že naše přání musí být formulováno tak, aby splněním těchto přání nebylo někomu jinému ublíženo.

Inicializace do druhého stupně se týká především éterického těla.