IV. stupeň Reiki

Mistr - Učitel Reiki:

Ve čtvrtém stupni (někdy také nazývaném III.b stupněm) se vybraní žáci, kteří se rozhodli sdílet REIKI a tedy i sami sebe s ostatními, učí zasvěcovat do jednotlivých stupňů REIKI ostatní. Je velmi důležité, aby člověk zasvěcovaný do tohoto stupně byl duchovně a lidsky na výši.

Symbolem pro stupeň Master - Teacher (mistr-učitel) se schopnosti na této úrovni mnohonásobně zvýší.